Amdanom ni

Bydd flwyddyn yma yn fwy ac yn well nag erioed

Cafwyd Gŵyl Fwyd Biwmares ei sefydlu i gefnogi’r Ganolfan (canolfan hammden lleol) sydd yn hwb hollbwysig i’r gymuned lleol ynghyd a elusennau a grwpiau eraill.

 

Amdan yr Ŵyl Caiff yw Ŵyl ei gynnal flwyddyn yma ar yr 2il a 3ydd o Fedi Mae’r Ŵyl yn cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr. Mae hyn yn meddwl fod yr elw

Caiff yw Ŵyl ei gynnal flwyddyn yma ar yr 2il a 3ydd o Fedi Mae’r Ŵyl yn cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr. Mae hyn yn meddwl fod yr elw i gyd yn mynd yn ôl i’r gymuned. Yng nghysgod Castell Biwmares bydd y ‘Town Green’ llawn pabelli a gazebos yn cynnig cyfle i flasu ddanteithion (a prydau i’r llwglyd!), o’r cynnyrch Cymreig gorau i fwydydd stryd rhyngwladol.

Beth yw nod yr Ŵyl? Prif nod yr Ŵyl yw

Prif nod yr Ŵyl yw i gefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol mewn ffordd hwyl a chyfeillgar, helpu i hyrwyddo y dref ac ehangu’r tymor ac i wrando ar gerddoriaeth gwych lleol.

Mae pawb yn ennill…

Os hoffwch gynnig help llaw yna cysylltwch â Hef 07900296870 neu Merfyn 07778 489496. beaumarisfoodfestival@btconnect.com

Countdown to festival

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Get in touch

3 + 15 =