Welcome • Croeso

Gŵyl Fwyd Biwmares

Dymunai Pwyllgor Gwyl Fwyd Beaumaris Diolch I bawb a fu yn ymwneud a’r Wyl eleni.

Yn arbennig i’r Noddwyr am eu Cefnogaeth hael unwaith yn rhagor.Hefyd y cynhyrchwyr a crefftwyr dawnus am arddangos dros y penwythnos.Roedd cyfraniad y cogyddion o safon ardderchog,gyda canmoliaeth eang iddynt oll am eu arbenigaeth.Ymfalchiwn dros cyfraniad y cerddorwyr am sicrhau penwythnos pleserus.                                              ^

Yn olaf, diolch o gallon am gyfraniad y gwirfoddolwyr am rhoi  eu penwythnos I fyny er mwyn sicrhau llwyddiant y yr wyl..

O ganlyniad, m i fydd y Gymuned leol yn elwa o Gyfanswm £119,600 eleni.

Edrychwn ymlaen I Groesawu pawb y flwyddyn nesaf Awst 31af ag 1af Medi 2019

 

Mae’r elw o Gŵyl Fwyd Biwmares yn mynd i elusennau lleol

Edrych yn ôl ar ŵyl flwyddyn diwethaf

A Big thank you to our sponsors