Welcome • Croeso

Gŵyl Fwyd Biwmares

Cynhalwyd yr ŵyl yn harddwch Biwmares a’r Fenai, 2il – 3ydd Awst 2017 2nd – 3rd August 2017

 

Yng nghysgod Castell Biwmares bydd y ‘Town Green’ llawn pabelli a gazebos yn cynnig cyfle blasu danteithion (a prydau i’r llwglyd!), o’r cynnyrch Cymreig gorau i fwydydd stryd rhyngwladol. Eisteddwch a gwrando a’r gerddoriaeth byw o’r bandstand neu cerddwch o amgylch y maes lle darganfyddwch grefftau lleol – neu dysgwch gan gogyddion lleol wrth iddynt ddangos sut i newid bwyd lleol i fewn i brydau arbennig! Bydd digonedd i blant wneud yn yr ŵyl hefyd. Roedd y ddau ŵyl cyntaf yn lwyddiant mawr – diolch i chi gyd. Bydd yr Ŵyl yn 2017 yn fwy ac yn well nag erioed – dewch draw i ymlacio a mwynhau diwrnod allan gyda digon o hwyl i’r teulu gyfan. 

– come along to enjoy a relaxing day out, with loads of family fun!

 

Cyfrif lawr i’r ŵyl

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Mae’r elw o Gŵyl Fwyd Biwmares yn mynd i elusennau lleol

Edrych yn ôl ar ŵyl flwyddyn diwethaf

Sponsors